เบื้องต้น

คุณสามารถเป็นสมาชิกเว็บไซต์ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ โดยสามารถแบ่งตำแหน่งของผู้ใช้งานได้ ๒ หลักใหญ่ๆ

๑. Visitor (ผู้เยี่ยมชม) เป็นตำแหน่งเริ่มแรกของการสมัครใช้งาน

๒. Official (ขุนนาง) เป็นตำแหน่งของขุนนางที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางการ *สงวนไว้แก่ผู้ซึ่งมีตำแหน่ง บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์